Actividades

Estamos especializados na execución de obra civil e edificación así como a prestación de servizos de mantemento de infraestruturas.

OBRAS HIDRÁULICAS

Infraestruturas para captación e distribución de abastecementos así como conducións de redes de saneamento e depuración.

EDIFICACIÓN

Execución de estruturas armadas, traballos de albañilería en xeral, cubertas, etc.

ESPAZOS PÚBLICOS

Construción de espazos públicos executando pavimentacións de distinta tipoloxía, traballos de xardinería, sistemas de rega, etc.

VIAIS

Execución de viais secundarios, pavimentos peonís,…

Galería

Contacto